Resultats de la vostra consulta

Exemplars i pàgines que continguin “"juan bautista foix"” al el text de les pàgines. Ordenats de més antic a més recent.

Pàgina 2 de 11. Resultats: 101. Ordenats

El Constitucional (Barcelona). 1/4/1841, pàgina 4.

su lía eíi medio de sus viajes ma ídem «straojeros 8702 rilimos. Juan Bautista Foix y Gual

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

El Guardia nacional (Barcelona). 6/4/1841, pàgina 2.

Compañía adjudica, además de es- i)r. D. Juan Bautista Foix y Gual, que había S52 lo de la legislatura para

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

El Constitucional (Barcelona). 29/4/1841, pàgina 4.

no debe set burlado , y qu**. para q u e n o lo sea n o h a j tnr don Juan Bautista Foix y G o a l

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

Boletín de medicina, cirugía y farmacia. 20/5/1841, pàgina 4.

virtudes.—Juan Bautista Foix. Sobre las plazas de médico y cirujano de la villa de Álgete y de la

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

Guía de forasteros en Madrid. 1842, pàgina 249.

. D. Félix Janer. Dr. D. Juan Ribot. Dr. D. Antonio Mainer. Dr. D. Juan Bautista Foix. Dr. O

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

Guía de forasteros en Madrid. 1844, pàgina 263.

. Juan Bautista Foix. Agustín YaBez. Manuel Maria Pérez. Juan Ribot. Francisco Flore» Arenas. José

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

Guía de forasteros en Madrid. 1845, pàgina 280.

Picas .Secretario de gobierno. Dr. D. Juan Bautista Foix , idem de correspondencias Dr. D. José Manuel de Capdevila, Bibliotecario Archivero.

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

La Esperanza (Madrid. 1844). 1/10/1845, pàgina 3.

simultáneamente el cuarto y terce- Don Juan Bautista Foix , propietario , id. id. Medicina legal é higiene pública

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

El Tiempo (Madrid. 1844). 1/10/1845, pàgina 2.

. Melchor Sánchez Toca, propietario, id. id. D. Juan Bautista Foix, prop etario, id. id. Ousletricia

Vegeu exemplar  •  Detalls  • 

Gaceta médica (Madrid). 10/10/1845, pàgina 5.

. Juan Bautista Foix, propietario id. id. Palologia quirúrgica y operaciones. D. Joaquín Cil y Borés

Vegeu exemplar  •  Detalls  •