Pàgina 1 de 1 Resultats: 2 Ordenats:

Pàgina de PDF

Suplemento a La Escuela moderna23/12/1925núm. 3.022pàgina 28

puntos ; 4.932. 106 Doña Aurea Calvo Jiménez, 226 puntos ; 5.013. 107 D o ñ a Asunción S a n t a Inés

Pàgina de PDF

Suplemento a La Escuela moderna27/1/1926núm. 3.032pàgina 7

a r t i n a E c h a r r i E g u i l l o r , {',26 ídem. 106.— Doña Aurea Calvo Jiménez, 226 ídem. í ; Ì ;