Pàgina 1 de 3 Resultats: 22 Ordenats:

Pàgina de PDF

Diario oficial de avisos de Madrid14/3/1912pàgina 2

. - Federico López Martínez, siete. 37.—Jesé Alix y Alix, siete. 38.—Isidro Polo y Rubio, siete. 39. — Carlos

Pàgina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)28/3/1931pàgina 41

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Voz (Madrid)28/3/1931pàgina 8

cuencia en la politioa anterior a período tran.scurrirá todo el mes téu y Federico López Martínez, (rojos

Pàgina de PDF

El Siglo futuro28/3/1931núm. 7.322pàgina 3

, Ramón Mateu y Federico López Martínez, defendidos los cinco por el comanclante de Infantería don

Pàgina de PDF

Ondas (Madrid)1/9/1934pàgina 31

i é Valdés. 7,368; Pepito Beato, 7..'í6fl; Federico López Martínez, 7,370; José y Lul.q Ruiíies

Pàgina de PDF

Boletín oficial de la propiedad industrial16/3/1946núm. 1.415pàgina 290

1946 . 166.!19 .;. 1) . Federico Lopez Martinez, domiciliado en P:spafia ; para di .4tingnir rtSn+r

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Yugo (Almería)9/11/1951pàgina 2

Ventura Liria ÍRamas. de Fines; don Agiricultura tía. testó .Excmo. "A'irunia. Federico López .Martínez, ¿le Roquemiento, una.(declaración suscrita por tas; dan Francisco; Ortega BeJtrán

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Blanco y negro (Madrid. 1891)5/9/1959pàgina 6

, Federico López Martínez. Sevilla. D. Ángel Abril Lefort Madrid. D. J. A. González Canales

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Boletín oficial de la propiedad industrial16/12/1964núm. 1.865pàgina 270

Cuenca Villoro. T67.003. D. Federico López Martínez. En 28-10-64. Clase 65. 168.299. D. Natalio

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Información (Alicante)24/11/1965pàgina 8

donde trabaja Federico López. Martínez, de 25 lene!a y sn término municipal dq! Altea, fue hallada

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.