Pàgina 1 de 1 Resultats: 3 Ordenats:

Pàgina de PDF

La Época (Madrid. 1849)29/8/1912núm. 22.210pàgina 3

años. Caricia conyuga!—Felipe Gómez Jiménez, que ayer pescó una regular borrachera, dio un cariñoso

Pàgina de PDF

El Liberal (Madrid. 1879)30/8/1912pàgina 3

a r e n su domicilio. D e l i c i a s , 5S, Felipe Gómez Jiménez, en estado d e emb r i a g u e z

Pàgina de PDF

El Sol (Madrid. 1917)28/3/1927pàgina 3

a vuestro ejercipiedad do Felipe Gómez Jiménez, EJJ Zaráuz, en un caserío llamaprimeros momentos se