Pàgina 1 de 4 Resultats: 39 Ordenats:

Pàgina de PDF

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)20/4/1921pàgina 1

- baniia cl MJ<gaifíco Vdpor de ÍO mil tómela que por las calles ie ven menos sedeñas genio Juan Martín Ramírez, de í921 y '• das, CALIFORNIE; y está despachando pa Depositario. medias

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Libertad (Madrid. 1919)6/12/1924pàgina 2

columna». El niSo de diez ailtis Juan Martín Ramírez se gilancia. ban: Azucareras preferentt'e. a

Pàgina de PDF

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)13/4/1939pàgina 1

'». el' Parla, mentó. íobre política exterior. (EA8AE), D. JUAN MARTIN RAMÍREZ Que falleció en

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Yugo (Almería)29/7/1952pàgina 9

- vez de pedir su sustitución, de- D. Juan Martin Ramírez '. 25,00 les. Durante julio y agosto. f

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Eco de Canarias22/6/1972pàgina 16

.«entant3 mente dentro de las grandes facalles, nuestra plaza cómodo, al menos para la emT» Juan Martín Ramírez femenina

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Eco de Canarias24/8/1972pàgina 16

Ignacio Sánchez Romero Don Juan Martín Ramírez (segunda aportación) Don Alfonso Mendoza Bolaños Don

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Eco de Canarias11/4/1974pàgina 10

León García Don José Suárez G«mez C. O. P. A. I. S. A. N Don Juan Martín Ramírez Don José Hernández

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Las Palmas9/8/1979pàgina 21

de D. Juan Martín Ramírez, ha sido arrendado a D- Rafael Quevedo López, quien va a continuar con la

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)9/8/1979pàgina 25

» sito en El Puerto de Sardina (Gáldar), propiedad de D. Juan Martín Ramírez, ha sido arrendado a D

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)28/1/1987pàgina 37

c i s c o Martin Pérez, Tomás Francisco Martín Quintana, Juan Martín Ramírez, Manuel Martín

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.