Pàgina 1 de 1 Resultats: 2 Ordenats:

Pàgina de PDF

El Sol (Madrid. 1917)12/1/1935pàgina 6

a tarde. mento, conaecuencia inevitable del Oísma.—Julián Hita Martínez. E s en Secretaria, Puebla

Pàgina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)4/4/1935pàgina 48

Fernán-' dez ; v icesecretario, Jesús Lozano Rodrilluez; contador Julián Hita Martínez; te-. sorero

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.