Pàgina 1 de 1 Resultats: 3 Ordenats:

Pàgina de PDF

Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración (Madrid)1883pàgina 787

;ílcríbonoji.—Diez Alvarez (León). Martin Alonso líircgorio).— Toun* (Nieolasi. Hcfíistroilor de ta

Pàgina de PDF

El Liberal (Madrid. 1879)3/10/1936pàgina 6

Sánchez Vázquez, D. Simón Barceló Ochogavla. D. León G arda García, D León Martin Alonso, D. Ildefonso

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)12/4/1977pàgina 27

Martínez García, 76 años; León Martin Alonso, 73 años; Félix Rosales Arce, 57 años; Diego Bernabé

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.