Pàgina 1 de 13 Resultats: 121 Ordenats:

Pàgina de PDF

La Iberia (Madrid. 1868)30/6/1885pàgina 2

invasioees y 2 defnncionts. H a fallecido. C n e s t i o n s a n i t a r i a . TELEORAMA8. zález.— Pedro Gómez Jiménez. — J u a n Alonso Burriana, 23 invasiones y'í) defunciones. J u a n a de la Vega Pérez

Pàgina de PDF

El Globo (Madrid. 1875)3/7/1885núm. 8.536pàgina 3

los sobresalientes iian sido: D. Carlos Diez de la Rioja.—Pedro Alvarez González.—Pedro Gómez Jiménez.—Juan

Pàgina de PDF

El Nuevo régimen3/6/1893pàgina 4

. Vicepresidente: D. Francisco Alfaro Lorenzo. Vocales: D. Pedro Gómez Jiménez.—D. Cesáreo Alfaro Coreóles.—D

Pàgina de PDF

Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración1899núm. 1pàgina 746

;iiia (Pedro).—Gómez Jiménez (GinéS),—Jiménez (José Antonio). V f l c r í n o r i o í , — M a r t í n

Pàgina de PDF

El Eco de Canarias13/12/1964pàgina 14

el barro que lleváis sobre el A LAS SIETE T MEDIA: S«B \ LAS ONCE T MEDIA: San ría y don Pedro Gómez Jiménez; «lütvf

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Pueblo gallego16/7/1971pàgina 4

otros cuatro obreros de la f;íb«iCB. XXX PEI(IARROYA (Córdoba), 15 i Cifra).—Pedro Gómez Jiménez'

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Ideal (Ed. Jaén)28/6/1975pàgina 2

lección del curso corrió a cargo del profesor del colegio, don Pedro Gómez Jiménez, que fue muy

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)20/7/1976pàgina 14

este establecimiento de la madrugada. vende desde hace tiempo el pan, —Pedro Gómez Jiménez ha de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Ideal (Ed. Jaén)29/9/1979pàgina 4

Tomás Rulz Chica; secretario, don Pedro Gómez Jiménez; tesorero, don Jo­ sé Antonio 'Espejo Lara, y

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Ideal (Ed. Jaén)15/11/1980pàgina 4

la In­ maculada Concepción, don Pedro Gómez Jiménez y don José An­ tonio Espejo Lara, sobre lo.s ac

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.