Páxina 1 de 7 Resultados: 62 Ordenados:

Páxina de PDF

El Liberal (Madrid. 1879)15/7/1916páxina 4

parecían labrados en marDon Carlos Gómez Jiménez y D. Vicente mol por Donatello; la armonía, á la vcjt

Páxina de PDF

El Imparcial (Madrid. 1867)15/7/1916páxina 5

temporales: Don Carlos Gómez Jiménez y D. Vicente Jiménez Arenas. Aprobaron el segundo ejercicio: Don J

Páxina de PDF

El Día (Madrid. 1916)2/7/1917páxina 2

Fernández Arteaga, P. Juan ÍTseral Vega, D. Carlos Gómez Jiménez, P . Baimu"»i do Herráiz Llorens, D

Páxina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)5/7/1917páxina 12

Ochavo Alcañiz, D.- Luis Guerra Bernal, D. Carlos Gómez jiménez y D. Emi-. lio Sampiro Ruiz. Aprobaron

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE ou das Bibliotecas das CC. AA.

Páxina de PDF

La Acción (Madrid. 1916)5/7/1917páxina 2

e r r a Bernal^ Carlos Gómez Jiménez y Emilio Sampiro Ruiz. Aprobaron el segundo ejercicio: Doff

Páxina de PDF

El Día (Madrid. 1916)5/7/1917páxina 3

, D. Carlos GómezJiménez y D. Emilio Saínpiro Ruiz. Segundo ejercicio: Don Joaquín Hermida

Páxina de PDF

El Imparcial (Madrid. 1867)19/5/1918páxina 3

-clcio: Don José Saavedra Togores, D. Antonio GÓ* mez GuiUamont y D. Carlos Gómez Jiménez. En el cuarto

Páxina de PDF

La Acción (Madrid. 1916)19/5/1918páxina 4

Saavedra Togores, don Antonio Gómez Guill'amont y don Carlos Gómez Jiménez. En el cuarto ejercicio no

Páxina de PDF

La Correspondencia de España (Madrid)2/2/1922n.º 23.200páxina 7

acciones por lo menos. T). Carlos Gómez^Jiménez. visiones del Reciente pasado y del amenazador Quienes

Páxina de PDF

La Acción (Madrid. 1916)3/2/1922páxina 3

BUENA VISTA CANDIDATURA LIBERAL Don Carlos Gómez Jiménez Í Díaa. GoDfefeDcla de la senora de flspHí ... 5 ingo Juan tntonio Martín y Pérez •MMMiniHBin«aiHi|pi«M#a^^ Carlos Gómez Jiménez —w—wiw«p^w