Páxina 1 de 3 Resultados: 22 Ordenados:

Páxina de PDF

Diario oficial de avisos de Madrid14/3/1912páxina 2

. - Federico López Martínez, siete. 37.—Jesé Alix y Alix, siete. 38.—Isidro Polo y Rubio, siete. 39. — Carlos

Páxina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)28/3/1931páxina 41

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE ou das Bibliotecas das CC. AA.

Páxina de PDF

La Voz (Madrid)28/3/1931páxina 8

cuencia en la politioa anterior a período tran.scurrirá todo el mes téu y Federico López Martínez, (rojos

Páxina de PDF

El Siglo futuro28/3/1931n.º 7.322páxina 3

, Ramón Mateu y Federico López Martínez, defendidos los cinco por el comanclante de Infantería don

Páxina de PDF

Ondas (Madrid)1/9/1934páxina 31

i é Valdés. 7,368; Pepito Beato, 7..'í6fl; Federico López Martínez, 7,370; José y Lul.q Ruiíies

Páxina de PDF

Boletín oficial de la propiedad industrial16/3/1946n.º 1.415páxina 290

1946 . 166.!19 .;. 1) . Federico Lopez Martinez, domiciliado en P:spafia ; para di .4tingnir rtSn+r

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE.

Páxina de PDF

Yugo (Almería)9/11/1951páxina 2

Ventura Liria ÍRamas. de Fines; don Agiricultura tía. testó .Excmo. "A'irunia. Federico López .Martínez, ¿le Roquemiento, una.(declaración suscrita por tas; dan Francisco; Ortega BeJtrán

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE ou das Bibliotecas das CC. AA.

Páxina de PDF

Blanco y negro (Madrid. 1891)5/9/1959páxina 6

, Federico López Martínez. Sevilla. D. Ángel Abril Lefort Madrid. D. J. A. González Canales

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE.

Páxina de PDF

Boletín oficial de la propiedad industrial16/12/1964n.º 1.865páxina 270

Cuenca Villoro. T67.003. D. Federico López Martínez. En 28-10-64. Clase 65. 168.299. D. Natalio

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE.

Páxina de PDF

Información (Alicante)24/11/1965páxina 8

donde trabaja Federico López. Martínez, de 25 lene!a y sn término municipal dq! Altea, fue hallada

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE ou das Bibliotecas das CC. AA.