Páxina 1 de 3 Resultados: 21 Ordenados:

Páxina de PDF

El Correo militar (Madrid)18/7/1890páxina 3

. Florencio Jiménez Martín, y don Eduardo Rucheri Eimar. A comandantes loa capitanea D. Adolfo Martín

Páxina de PDF

El Correo militar (Madrid)31/7/1890páxina 3

y D. Florencio Jiménez Martín, para el á que pertenezcan presentando sus justiD. Eduardo Rucheri

Páxina de PDF

Anuario militar de España (Madrid)1892páxina 497

Artigas. 2.»s ídem » Bernabé Ciarricdo Joane. • Domingo Saá Núñez. > Florencio Jiménez Martin. » Mauricio

Páxina de PDF

Anuario militar de España (Madrid)1893-1894páxina 556

Calvet Puig. • Bernabé Carriedo Joane. 2 .0S ídem. i Domingo Saá Núñez. . Florencio Jiménez Martín, i

Páxina de PDF

Anuario militar de España (Madrid)1895páxina 554

. » Florencio Jiménez Martín. » Autonio Cabrera- y Gutiérrez. > Inocencio Rodrigo Peiró. » Antonio

Páxina de PDF

Suplemento a La Escuela moderna (Madrid)9/12/1905n.º 941páxina 3

Carmona.— 47, Guillermo Garcia López, sin documentos.—48, Eduardo Garrote Sáncliez.—49, Florencio Jiménez Martín.— 50, Ernesto Pedraz Gorjón, sin d o c u m e n t o s . — 5 1 , Isidro Blanco Escribano

Páxina de PDF

Suplemento a La Escuela moderna (Madrid)3/2/1909n.º 1.270páxina 5

Iglesias García; 44, Florencio Jiménez Martín; 4 5 , Bernabé Lozano Triviño; 46, Ángel Luengo Encinas; 47

Páxina de PDF

Suplemento a La Escuela moderna (Madrid)6/8/1913n.º 1.740páxina 9

Aguilera, de Cañete de las Torres (Córdoba); D. Florencio Jiménez Martin, de Carpio Medianero

Páxina de PDF

Suplemento a La Escuela moderna (Madrid)20/12/1913n.º 1.779páxina 20

. Alejandro Iglesias Hernández. — 47. Florencio Jiménez Martín.—48. Francisco Jiménez Pablos.—49. Francisco

Páxina de PDF

Gaceta de instrucción pública y bellas artes (Madrid)24/12/1913páxina 6

Alejandro Iglesias Hernández; 47 Florencio Jiménez Martin; 48 Francisco Jiménez Pablos; 49