Páxina 1 de 1 Resultados: 2 Ordenados:

Páxina de PDF

Anuario militar de España (Madrid)1926páxina 82

; Sebastián S e m p e r e P a s q u e t . • A n t o n i o .Muro G ó m e z . _ > Gerardo García Campón. . Casto

Páxina de PDF

Anuario militar de España (Madrid)1929páxina 46

Barò. Baro. / » Calixto Arroyo Merino, ídem ÍF R 1 S ' Daniel Garda Cadlerno, í » Gerardo García Campón, Alférez