Páxina 1 de 1 Resultados: 2 Ordenados:

Páxina de PDF

El Sol (Madrid. 1917)12/1/1935páxina 6

a tarde. mento, conaecuencia inevitable del Oísma.—Julián Hita Martínez. E s en Secretaria, Puebla

Páxina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)4/4/1935páxina 48

Fernán-' dez ; v icesecretario, Jesús Lozano Rodrilluez; contador Julián Hita Martínez; te-. sorero

Esta obra é de acceso restrinxido. Pode acceder a ela en ordenadores específicos das instalacións da BNE ou das Bibliotecas das CC. AA.